Porównywarka kredytów pożyczek i lokat Blog

0

Zabezpieczenie kredytu, co to jest?

Zdolność kredytowa, to możliwość spłacania rat zaciągniętych zobowiązań, którą przewiduje się na postawie posiadanych regularnych zarobków. Natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenie kredytu, chodzi o jakąś wartość, która ma na celu zabezpieczenie interesów wierzyciela, czyli...

0

Kredyt inwestycyjny

Specyficzny rodzaj kredytu o nazwie kredyt inwestycyjny, jest zaciągany przez przedsiębiorstwa, które mają w planach dalszy rozwój. Może tu chodzić o ich rozbudowę, zmianę kierunku działania, albo rozszerzenie działalności o dodatkowe sektory. Czasem konieczna...

0

Mniej krajów objętych przepisami o rajach podatkowych

Podmioty dokonujące transakcji z krajami uznawanymi za raje podatkowe muszą znacznie częściej niż pozostali podatnicy stosować przepisy o dokumentacji podatkowej oraz szacowania ich dochodów. Zmniejszeniu ulega ilość krajów, które uznawać się będzie za prowadzące...