Porównywarka kredytów pożyczek i lokat Blog

0

Dobra lokata bankowa

Znalezienie dobrej lokaty nie jest ani łatwe, ani zbyt skomplikowane, bo w większości banków można znaleźć ciekawą ofertę, jednak lokata, lokacie nie równa. Niektóre z nich, mają tak skonstruowane umowy, że zawierane są na...

0

Kredyty walutowe

Zaciąganie zobowiązań, zwłaszcza takich długoterminowych, wiąże się z ryzykiem finansowym. Chodzi tu o groźbę niewypłacalności, czyli na przykład możliwością utraty płynności finansowej, a to może mieć wpływ na życie, czyli zwyczajnie na wydatki na...

0

Lokaty terminowe

To są takie aktywa, które powodują że po wpłacie określonej sumy pieniędzy do banku, po pewnym czasie otrzymamy więcej pieniędzy o wskazany w umowie lokaty procent. Lokaty bankowe mogą być długoterminowe i krótkoterminowe. Które...

0

Kredyt na dom lub mieszkanie

To dość specyficzny kredyt, bo nazywany hipotecznym i udzielany na nieco dłuższy czas niż nawet kredyty długoterminowe, bo na trzydzieści, albo trzydzieści pięć lat. Wymaga dużej zdolności kredytowej, a także z większą przychylnością udzielane...

0

Zabezpieczenie kredytu, co to jest?

Zdolność kredytowa, to możliwość spłacania rat zaciągniętych zobowiązań, którą przewiduje się na postawie posiadanych regularnych zarobków. Natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenie kredytu, chodzi o jakąś wartość, która ma na celu zabezpieczenie interesów wierzyciela, czyli...

0

Kredyt inwestycyjny

Specyficzny rodzaj kredytu o nazwie kredyt inwestycyjny, jest zaciągany przez przedsiębiorstwa, które mają w planach dalszy rozwój. Może tu chodzić o ich rozbudowę, zmianę kierunku działania, albo rozszerzenie działalności o dodatkowe sektory. Czasem konieczna...